Bogdan Antolak znalazł się w gronie nominowanych w kategorii „Trener”, a Kamil Przybysławski w kategorii „Sportowiec” w XXXVII Plebiscycie Tygodnika Zamojskiego na 10 Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców oraz 5 Trenerów na Zamojszczyźnie w 2020 roku.

W tegorocznej edycji Plebiscytu uczestniczy 56 sportowców i 25 trenerów. Zachęcamy do oddawania głosów!

Zasady są proste. Aby kupon był ważny, musi być wypełniony czytelnie we wszystkich (!) rubrykach. Oczywiście kupony muszą być oryginalne, czyli wycięte z TZ. Pamiętajcie, że na kuponie drukujemy datę ważności – upływa w dniu poprzedzającym kolejne wydanie TZ. Przykładowo: kupon wydrukowany w tym numerze, 3 lutego, będzie ważny do 10 lutego (kolejny TZ ukaże się 10 lutego). Kupony można dostarczać do redakcji osobiście lub przesyłać pocztą. W drugim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Przeterminowane kupony nie będą uwzględniane.

Przy każdym kandydacie jest litera z numerem. Te informacje będą potrzebne w głosowaniu esemesowym. Głosować można tylko na jedną osobę. Jeżeli chcemy oddać głos na sportowca, powinniśmy wysłać wiadomość o treści TZW.Sx na numer 7248, gdzie x jest numerem kandydata, np. TZW.S7 (wielkość liter nie ma znaczenia).

S36 – Kamil Przybysławski

Jeżeli głosujemy na trenera, wówczas wysyłamy esemes o treści TZW.Tx na numer 7248, gdzie x jest numerem kandydata, np. TZW.T4. Każdy esemes liczony jest, jako jeden głos, koszt jednego wynosi 2,46 zł (z VAT). Głosy z kuponów i esemesów będą sumowane.

T1 – Bogdan Antolak

Kupony należy wysyłać na adres: Tygodnik Zamojski, ul. Grecka 6, 22-400 Zamość, koniecznie z dopiskiem „Plebiscyt 2020”. Regulamin plebiscytu jest dostępny w siedzibie organizatora i na stronie internetowej Tygodnika Zamojskiego.

LISTA NOMINOWANYCH -> http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/112695/glosujemy.html

źródło: tygodnikzamojski.pl

Dodaj komentarz