Stadion piłkarski w Różańcu

Różaniec Pierwszy 27A
23-420 Tarnogród

Wymiary boiska: 103 m x 65 m

Liczba miejsc siedzących: 555