Zarząd LKS Grom Różaniec

Robert Kupczak - PREZES

Henryk Krasowski - WICEPREZES

Mirosław Podgórski - WICEPREZES

Bogdan Grasza - SEKRETARZ

Mateusz Podgórski - KIEROWNIK DRUŻYNY

Bogdan Antolak - CZŁONEK ZARZĄDU

Łukasz Klucha - CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Nocek - CZŁONEK ZARZĄDU