proo

Informujemy, że Grom Różaniec otrzymał wsparcie  w ramach Konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2021. Dzięki dotacji w kwocie 10 tysięcy zł możliwa jest realizacja zadania pod tytułem: “Renowacja murawy i naprawa systemu odwodnienia stadionu LKS GROM w Różańcu”.

Dodaj komentarz