PROO_logoPLfull_CMYK-01

Informujemy, że Grom Różaniec otrzymał wsparcie  w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2022. Dzięki dotacji w kwocie 9 985,80 zł możliwa jest realizacja zadania pod tytułem: “Transport uczestników działań statutowych organizacji, w tym dzieci z Ukrainy, na mecze i turnieje piłkarskie”.

proo finans.

Dodaj komentarz