Adres: Różaniec Pierwszy

Pojemność stadionu: 555

Miejsca zadaszone: 55

Wymiary płyty boiska: 103,5 x 65 m