KLUB 100

LISTA CZŁONKÓW

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24.07.2018 r. powstał „Klub 100”. Jest to innowacyjny projekt mający  na celu wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia jakim jest Ludowy Klub Sportowy Grom Różaniec.

„Klub 100” zrzesza osoby prywatne pragnące na miarę swoich możliwości finansowych wesprzeć działalność Gromu Różaniec. Aby stać się członkiem „Klubu 100”, należy wspierać klub regularnymi, miesięcznymi składkami (dowolna kwota) – wpłatami na konto bankowe klubu.

Jesteśmy przekonani, że chęć pomocy stanie się dla wielu z Was bodźcem do podjęcia decyzji o wsparciu finansowym klubu  stałą, miesięczną kwotą w formie darowizny na cele statutowe, czyli krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.

Członkowie „Klubu 100” uzyskują prawa i przywileje:

– Imienną Kartę „Klub 100” Gromu Różaniec pozwalającą bezpłatnie wejść na stadion na każdy mecz Gromu rozgrywany w Różańcu,

– Otrzymywanie zaproszenia przez sms lub e-mail na spotkania organizowane np. z okazji zakończenia sezonu/rundy/roku oraz mecze organizowane dla byłych graczy, działaczy i kibiców klubu,

– Wpisanie na listę członków „Klubu 100” widoczną na oficjalnej stronie gromrozaniec.pl,

– Możliwość bezpłatnych ogłoszeń na oficjalnej stronie gromrozaniec.pl,

– Otrzymywanie wiadomości sms oraz e-mail o ważnych informacjach dotyczących funkcjonowania klubu, które nie zawsze są ogólnodostępne.

Wpłaty dokonywane są w formie darowizny na cele statutowe na konto klubu:         

LKS Grom Różaniec

23-420 Tarnogród

Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Nr konta: 22 9637 0001 2001 0000 1153 0001

                          z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko

Proponujemy ustawić zlecenie stałe przelewu (comiesięczne)

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie deklaracji dobrowolnego przystąpienia do „Klubu 100” oraz określenie wysokości miesięcznej składki.

KLIKNIJ TUTAJ i pobierz deklarację.

Wypełnioną deklarację prosimy wysłać na gromrozaniec@wp.pl